Skaner laserowy Leica Scan Station C10

 
  • zastosowanie: uniwersalny impulsowy skaner do wszystkich zastosowań, modelowanie 3D. Pomiary wewnątrz i na zewnątrz budynków o zasięgu do 300 m i szybkości do 50 000 pkt/s. Zintegrowany .
  • koordynator: dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS)
  • źródło finansowania: projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim” finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6193/IA/139/2012 z dnia 15.03.2012 r.IA-606/2012