Nowy próg stypendium socjalnego dla studentów

Komunikat dla studentów studiów I i II stopnia oraz studentów jednolitych studiów magisterskich.

Od 1 marca 2017 r. Rektor UMCS w porozumieniu z Samorządem Studenckim podwyższył kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne z kwoty 850,20 zł do kwoty 900,00 zł.

Jednocześnie utworzono nowy przedział dochodowy (850,21 zł – 900 zł) w którym wysokość stypendium socjalnego wynosi 200 zł, a kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 40 zł.

W związku z tym studenci, których dochód na osobę w rodzinie zawiera się w powyższym przedziale mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Wnioski można składać w swoich dziekanatach do 31 marca br.

Informujemy, że świadczenia przyznane na rok akademicki na podstawie dotychczasowych przepisów nie ulegają zmianie.

➡ Wysokość stypendiów przyznawanych studentom

➡ Zasady przyznawania stypendium socjalnego 

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2017