Wysokość stypendiów dla studentów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/17

Świadczenia o charakterze socjalnym

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 351 510 110
B 351,01 - 450 400 110
C 450,01 - 550 330 100
D 550,01 - 610 280 90
E 610,01 - 782 240 50
F 782,01 - 850,20 230 40
Uwaga! Próg obowiązujący od 1 marca 2017!
G 850,21 - 900 200 40

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium
 znaczny   550 
umiarkowany  450 
 lekki   350 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów  

 Przedział Procent uprawnionych w rankingu
(wszyscy uprawnieni w rankingu
zgodnie z Regulaminem = 100%)
  Kwota stypendium
 I pierwsze 25% 1000
 II kolejne 25% 800
 III kolejne 25% 500
 IV ostatnie 25% 300 

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez WSKS - 3000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/17 ustala się w wysokości 850,20 zł.

UWAGA! Od 1 marca 2017 r. obowiązujący próg dochodowy to 900 zł.