Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA dla kierunku chemia na UMCS

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” kierunkowi chemia prowadzonemu na Wydziale Chemii UMCS (studia I i II stopnia).

PKA przyznała w tym roku Certyfikat Doskonałości Kształcenia 15 uczelniom wyższym w Polsce, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jedyną lubelską uczelnią, która została w ten sposób nagrodzona.

O znaczeniu przyznania Certyfikatu Doskonałości Kształcenia PKA w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym”  dla kierunku chemia na Wydziale Chemii UMCS (studia I i II stopnia) oraz współpracy z instytucjami i przedsiębiorcami w kształtowaniu specjalności oraz o rozwoju anglojęzycznej oferty kształcenia mówi dr hab. Piotr Borowski prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Chemii UMCS. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo.

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    23 grudnia 2020