Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają do udziału w IV Edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”.

Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” po raz pierwszy odbył się 3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zarówno pierwsza, jak i kolejne edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W 2017 roku udział w teście wzięło ponad 100 osób, zaś w ubiegłym roku do konkursu przystąpiło aż 200 uczestników.

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbędzie się IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”. Poprzez udział w konkursie po raz kolejny uczestnicy otrzymają szansę na sprawdzenie umiejętności językowych oraz wiedzy z zakresu kultury anglosaskiej.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych z całego kraju, którzy ukończyli 16 lat i nie są studentami, absolwentami i pracownikami anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.Na uczestników czeka 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru na poziomie B2/C1. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Udział w teście jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona (400 osób). Dla laureatów organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, a dla pozostałych – okazjonalne dyplomy i upominki.

Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zapisy prowadzone są przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

Regulamin wydarzenia »

Głównym organizatorem IV Edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” jest Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia UMCS.

Partnerzy medialni: Akademickie Radio Centrum Lublin, Telewizja Akademicka TV UMCS.

Sponsorem nagród w konkursie jest Santander Universidades.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich umiejętności językowych.


Kontakt w sprawach merytorycznych:
mgr Maja Mościcka
e-mail: maja.moscicka@poczta.umcs.lublin.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
dr Monika Baczewska-Ciupak
e-mail: m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 28 84

IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” (14.06.2019 r.) - Formularz zgłoszeniowy

*Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął.

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2019