Poznaj UMCS – Webinar Wydziału Filozofii i Socjologii

4 kwietnia 2022 roku odbył się webinar poświęcony Wydziałowi Filozofii i Socjologii UMCS. Wydarzenie transmitowane poprzez uczelniane media społecznościowe skierowane było do osób zainteresowanych studiowaniem jednego z kierunków oferowanych przez Wydział.

W czasie wirtualnego spotkania kandydaci mieli okazję wysłuchać wypowiedzi Dziekana, dra hab. Leszka Kopciucha, prof. Uczelni. Jak również zapoznać się z ofertą dydaktyczną, jaka obecnie jest przygotowana dla przyszłych studentów. Poszczególne kierunki zostały zaprezentowane przez pracowników dwóch Instytutów: Filozofii oraz Socjologii.

Prowadzący spotkanie, na co dzień współpracujący z TV UMCS – Michał Częstochowski, przeprowadził rozmowę ze studentkami pierwszego roku, kierunku Kognitywistyka. Dzięki czemu oglądający webinar mieli okazję dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie swoim studentom oferuje Wydział, jak np.: współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Na sam koniec zaprezentowany został wykład popularnonaukowy, przeprowadzony przez dra hab. Piotra Konderaka.

Zapis webinaru jest dostępny na uniwersyteckim kanale YouTube. 

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2022