Archiwistyka - rekrutacja na studia podyplomowe

Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie archiwistyki. Ostatnia edycja studiów na dotychczasowych zasadach.

Zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie archiwistyki. Ich absolwenci uzyskują kwalifikacje przydatne do:

  • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
  • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
  • pracy na stanowisku biurowym związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu istnienia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, obsługi prawnej, edukacyjnych, genealogicznych, kulturalnych.

Rekrutacja na studia trwa do 15 lutego 2019 r. Zajęcia odbywające sie w soboty i w niedziele (na ogół co dwa tygodnie) planujemy rozpocząć w marcu, a zakończyć w grudniu 2019 r. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe informacje>>

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2019