„Talenty na UMCS” – zaproszenie do udziału w programie

Miło nam poinformować, że aktualnie prowadzona jest kolejna edycja programu „Talenty na UMCS”, skierowanego do obcokrajowców pragnących nieodpłatnie podjąć studia w Polsce.

Zachęcamy cudzoziemców do rejestracji na I rok studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2021/2022. Każdy z wydziałów UMCS oferuje kierunki, na których studenci z zagranicy będą mogli kształcić się bez odpłatności (ich lista znajduje się pod linkiem: https://www.umcs.pl/ru/fakul-tety-i-spetial-nosti,14705.htm).

Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję. Zainteresowani kandydaci mogą deklarować chęć udziału w programie przez rejestrację w systemie rekrutacyjnym znajdującym się pod adresem www.rekrutacja.umcs.pl i wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://www.umcs.pl/ru/organizationnye-materialy,14706.htm. Do formularza trzeba załączyć skany dyplomów, certyfikatów i innych osiągnięć kandydata. Następnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna (dla osób zakwalifikowanych przez komisje), podczas której zweryfikowane zostaną zdolności oraz znajomość języka polskiego lub angielskiego (w zależności od wybranego kierunku studiów).

W ramach tegorocznej edycji przygotowaliśmy 43 miejsca na bezpłatnych studiach. Nabór zgłoszeń trwa do 14 czerwca 2021 r.

Udział w programie „Talenty na UMCS” wiąże się z szeregiem korzyści dla kandydatów zagranicznych. Jest to m.in.:

 • możliwość bezpłatnego kształcenia,

 • udział w spotkaniach integracyjnych z organizacjami studenckimi,

 • możliwość rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia,

 • możliwość współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań uczestników programu,

 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe,

 • realizowanie swoich pasji i zainteresowań w organizacjach tematycznych działających w Lublinie.

Gorąco zapraszamy młodzież z zagranicy do podejmowania studiów na naszej uczelni w ramach programu „Talenty na UMCS”. Szczególnie zachęcamy do aplikowania kandydatów na studia z Białorusi, którzy z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostali pozbawieni możliwości kształcenia lub zostali skreśleni z listy studentów.

  Aktualności

  Data dodania
  9 czerwca 2021