Факультеты и специальности

Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie:

         Nazwa kierunku

Ilość miejsc
Wydział Artystyczny
Jazz i muzyka estradowa 1
Malarstwo
Grafika 1
Wydział Biologii i Biotechnologii
Biologia, specjalność: Biologia medyczna 1
Biologia, specjalność: Medical Biology
Biotechnologia
Wydział Chemii
Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna 1
Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia 1
Zarządzanie 1
Logistyka 1
Business Analytics  1
Wydział Filologiczny
Technologie cyfrowe w animacji kultury 1
Wydział Filozofii i Socjologii
 Socjologia
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 Informatyka
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geoinformatyka 2
Tourism management - Hospitality, Travel and Tourism Service
Wydział Prawa i Administracji
Prawno-administracyjny 1
 Wydział Pedagogiki i Psychologii
Psychologia 1
  Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 International Relations 3
 Produkcja medialna 2
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
RAZEM 27 

Stacjonarne II stopnia:

         Nazwa kierunku

Ilość miejsc

 Wydział Artystyczny
Grafika 1
Wydział Biologii i Biotechnologii
Biologia molekularna - anglojęzyczna 1
Wydział Chemii
Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna
Chemia, specjalność: Materials chemistry 1
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia 1
Logistyka 1
Data Science 1
Wydział Filologiczny
Technologie cyfrowe w animacji kultury 1
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Informatyka 1
  Wydział Politologii i Dziennikarstwa
International Relations 1
Produkcja medialna
Stosunki międzynarodowe
RAZEM 13