Факультеты и специальности

Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie:

         Nazwa kierunku

Ilość miejsc
Wydział Artystyczny
Jazz i muzyka estradowa 1
Malarstwo
Wydział Biologii i Biotechnologii
Biologia, specjalność: Biologia medyczna 1
Biologia, specjalność: Medical Biology
Biotechnologia
Wydział Chemii
Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna 1
Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia 2
Zarządzanie
Logistyka
Wydział Filozofii i Socjologii
 Europeistyka 1
 Socjologia
  Wydział Historii i Archeologii
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne 1
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 Fizyka 3
 Informatyka
 Matematyka
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geografia 1
Gospodarka przestrzenna, inżynierskie
Tourism management - Hospitality, Travel and Tourism Service
Turystyka i Rekreacja
Wydział Prawa i Administracji
Prawno-administracyjny 1
Prawo
 Wydział Pedagogiki i Psychologii
 Animacja kultury 1
  Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 International Relations 2
 Produkcja medialna
Społeczeństwo informacyjne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
RAZEM 35 

Stacjonarne II stopnia:

         Nazwa kierunku

Ilość miejsc

 Wydział Artystyczny
Grafika 1
Wydział Biologii i Biotechnologii
Biologia 1
Wydział Chemii
Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna
Chemia, specjalność: Materials chemistry 1
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia 1
Logistyka 1
Wydział Filologiczny
Intercultural communication in education and the workplace 2
Filologia polska 1
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Informatyka 2
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geografia 1
  Wydział Politologii i Dziennikarstwa
International Relations 1
Produkcja medialna
Stosunki międzynarodowe
Społeczeństwo informacyjne
Wydział Prawa i Administracji
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej 2
RAZEM 18