Факультеты и специальности

Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie:

         Nazwa kierunku

Ilość miejsc

Wydział Artystyczny

Jazz i muzyka estradowa

1

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia, specjalność: Biologia medyczna

1

Biologia, specjalność: Medical Biology

1

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

1

Chemia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

1

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

1

Zarządzanie

1

Wydział Filozofii i Socjologii

Europeistyka

1

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka

3

Matematyka

1

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

1

Gospodarka przestrzenna, inżynierskie

1

Tourism management – Hospitality, Travel and Tourism Service

2

Wydział Prawa i Administracji

Prawno-administracyjny

1

Prawo

1

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

International Relations

2

Politologia

1

Społeczeństwo informacyjne

1

Produkcja medialna

1

Stacjonarne II stopnia:

         Nazwa kierunku

Ilość miejsc

Wydział Artystyczny

Grafika

1

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia

1

Wydział Chemii

Chemia, specjalność: Chemia kryminalistyczna

1

Chemia, specjalność: Materials chemistry

1

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

1

Wydział Humanistyczny

Intercultural communication in education and the workplace

2

Filologia polska

2

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informatyka

2

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia

1

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

International Relations

2

Produkcja medialna

1

Stosunki międzynarodowe

1

Społeczeństwo informacyjne

2

Wydział Prawa i Administracji
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej 2