Zaproszenie na seminarium naukowe pt. „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych ukraińskich uchodźców w początkowym okresie ich pobytu w Polsce”

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym pt. „Sytuacja finansowa gospodarstw domowych ukraińskich uchodźców w początkowym okresie ich pobytu w Polsce”, które odbędzie się 21 marca 2022 roku o godz. 16:00 na platformie Zoom.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych prowadzonych przez międzyuczelniane Zespoły badawcze na temat:

  • znaczenia zasobów własnych dla organizacji życia ukraińskich gospodarstw domowych na uchodźstwie;
  • skłonności ukraińskich uchodźców do podejmowania pracy w Polsce;
  • pomocy publicznej i jej organizacji na poziomie lokalnym.

Seminarium jest organizowane przez Katedrę Finansów i Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnikę Gdańską. Wydarzeniu patronuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu oraz Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać na adres: kf@uek.krakow.pl. Link do spotkania zostanie przesłany mailowo w dniu seminarium.

W imieniu Organizatorów,

Dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK - Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK
Dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK – Kierownik projektu badawczego w UEK

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2023