Powołanie dr hab. Jolanty Szołno-Koguc, prof. UMCS w skład Rady Programowej czasopisma "Studia i Analizy Instytutu Finansów"

Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS została powołana w skład Rady Programowej nowego czasopisma „Studia i Analizy Instytutu Finansów” działającego przy Ministerstwie Finansów.

Czasopismo zostało ustanowione jako ogólnopolski półrocznik naukowy wydawany przez Wydawnictwo Instytutu Finansów. Jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym. Publikuje recenzowane artykuły naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój i upowszechnianie nauki w dziedzinie nauk społecznych, a w szczególności: ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych.

Czasopismo ma formę wydawnictwa elektronicznego działającego na zasadzie open access/pełny wolny dostęp, wydawane jest również w formie drukowanej.

Więcej o czasopiśmie można znaleźć na stronie: https://infin.gov.pl/czasopismo/

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2023