70 punktów dla Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Czasopismo Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia znalazło się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, utrzymując wartość 70 punktów

Redaktorem czasopisma jest dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS.

Zespół redakcyjny zaprasza do współpracy i przesyłania artykułów do publikacji. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnią treścią komunikatu.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

    Aktualności

    Data dodania
    19 lipca 2023