Raport z badań młodych naukowców

We środę, 2 lutego przedstawicielki Rady Młodych Naukowców UMCS zaprezentowały władzom rektorskim szczegółowy raport z przeprowadzonych w styczniu badań ankietowych dotyczących wybranych aspektów pracy dydaktycznej oraz jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie.

W spotkaniu uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor UMCS Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Mgr Alicja Borzęcka-Szajner oraz reprezentantki Rady Młodych Naukowców - Dr Agnieszka Gabryś z Instytutu Pedagogiki i Dr Beata Jarosz z Instytutu Filologii Polskiej. Przedstawicielki RMN opracowały szczegółowy raport z badania ankietowego, które z inicjatywy Rady zostało przeprowadzone w dniach 10–15 stycznia wśród młodych naukowców z UMCS (do 40. roku życia włącznie). Do badania zostało zaproszonych łącznie 411 osób, a 117 (28% badanej populacji) wypełniło kwestionariusz ankiety zawierający pytania dotyczące wybranych aspektów pracy dydaktycznej i jakości kształcenia w naszej Alma Mater.

    Aktualności

    Autor
    Beata Jarosz
    Data dodania
    7 lutego 2022