Nauka - badanie ankietowe RMN UMCS

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w badaniu, a tym, którzy już wypełnili kwestionariusz otrzymany drogą mailową, gorąco dziękujemy za gotowość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami!

Od 13 do 24 czerwca trwa badanie ankietowe, którego celem jest identyfikacja wyzwań związanych z prowadzeniem badań naukowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez Radę Młodych Naukowców UMCS i jest skierowany do pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i inżynieryjno-technicznych zatrudnionych na UMCS i wliczanych do liczby N.

Ankieta rozesłana do Państwa przez system USOS jest w pełni anonimowa, uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane jedynie w formie zbiorczych opracowań i będą stanowiły podstawę rekomendacji przedstawonych Władzom Uczelni.

W razie pytań dotyczących ankiety zachęcamy do kontaktu z nami: rmn@mail.umcs.pl.

Rada Młodych Naukowców UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022