Jak działamy? Podsumowanie pierwszego półrocza działalności

W ciągu pół roku działalności Rada spotykała się kilkanaście razy w formie tradycyjnej, hybrydowej i online. Członkowie gremium ustalili, że rozmaite projekty będą omawiane podczas posiedzeń ogólnych, w których będą uczestniczyć wszyscy członkowie, ale też prace będą realizowane w ramach zespołów tematycznych. W rezultacie zawiązały się grupy robocze, zajmujące się konkretnymi zagadnieniami (interdyscyplinarność badań, mobilność młodych naukowców, popularyzacja nauki, aktywizacja kół naukowych, media i promocja).

Najważniejszym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest wszechstronne wspieranie młodych badaczy poprzez m.in.:

  1. aktywizację i integrację środowiska młodych naukowców zatrudnionych na naszym Uniwersytecie (w tym doktorantów i studentów) oraz reprezentujących inne ośrodki badawcze;
  2. organizowanie wydarzeń sprzyjających dialogowi oraz wymianie doświadczeń;
  3. przygotowywanie propozycji zmian i rozwiązań ułatwiających młodym naukowcom rozwój i pracę badawczą;
  4. identyfikację problemów utrudniających młodym badaczom rozwój naukowy i poszukiwanie ich skutecznych rozwiązań.

Do realizacji zadań Rada może zaprosić osoby spoza swego grona. Jesteśmy otwarci na wszelkie głosy i sugestie społeczności młodych naukowców i zachęcamy do kontaktu z nami (formularz kontaktowy można znaleźć w zakładce "Kontakt").

 

    Aktualności