III Green Week w Lublinie już wkrótce!

Już po raz trzeci Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest koordynatorem i pomysłodawcą EU Green Week w Lublinie pod hasłem „Spacer żywiołów: woda, ziemia powietrze”. Europejski Zielony Tydzień to coroczna okazja do debaty i refleksji na temat szeroko pojętej europejskiej polityki ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupia się na Europejskim Zielonym Ładzie – unijnej strategii zrównoważonego i transformacyjnego wzrostu na rzecz zasobooszczędnej i neutralnej dla klimatu Europy do 2050 roku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to “EU Green Deal – make it real!”.

Europejski Zielony Tydzień 2022 będzie trwać od 30 maja do 5 czerwca 2022 r., ale wydarzenia towarzyszące będą realizowane w różnych miastach i krajach w całej Europie również w kolejnych tygodniach. W tym czasie w Lublinie odbędą się m.in. kierowane do rozmaitych grup odbiorców wykłady, prelekcje, projekcje kinowe, warsztaty, konkursy, spotkania plenerowe i wystawy, których szczegółowy program zostanie opublikowany w najbliższych dniach w odpowiedniej zakładce na stronie wspierającej organizację imprezy Rady Młodych Naukowców oraz w mediach naszego Uniwersytetu będącego koordynatorem i pomysłodawcą lubelskiego Green Week pod hasłem „Spacer żywiołów: woda, ziemia powietrze”.

Poszczególne wydarzenia przygotowują m.in. naukowcy z naszego Uniwersytetu, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracownicy Centrum Spotkania Kultur, a także studenci zrzeszeni w kołach naukowych: Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl” UMCS, Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów UMCS, Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” UMCS, Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS, Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS, Koło Studentów Pracy Socjalnej UMCS, Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS, Koło Naukowe Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych UMCS, Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS i Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń" KUL. 

Tegoroczna edycja Green Week organizowana jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, lubelskiego Centrum Spotkania KulturKatolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Ogrodem Botanicznym i Uniwersytetem Dziecięcym UMCS. Wydarzenie organizuje zespół koordynowany przez dr hab. Anetę Ptaszyńską, prof. ucz. (Instytut Nauk Biologicznych UMCS), który tworzą: mgr Marcin Sudziński (opiekun Miejskiej Pasieki Artystycznej Centrum Spotkania Kultur), dr inż. Jan Kamiński (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL) oraz przedstawiciele Rady Młodych Naukowców UMCS: dr Agnieszka Gabryś (Instytut Pedagogiki), dr Beata Jarosz (Instytut Filologii Polskiej), dr Piotr Mączyński (Instytut Archeologii) i dr Magdalena Suchora (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku).

    Aktualności

    Autor
    Beata Jarosz
    Data dodania
    20 maja 2022