Dzień Jakości Kształcenia - prezentacja raportu

14 czerwca w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej przedstawicielki Rady Młodych Naukowców UMCS - dr Beata Jarosz oraz dr Agnieszka Gabryś - zaprezentowały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 r. wśród młodych badaczy z UMCS i dotyczącego wybranych aspektów pracy dydaktycznej i jakości kształcenia.

Dzień Jakości Kształcenia UMCS to wydarzenie zorganizowane z inicjatywy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS - Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej. Spotkanie pod hasłem „Kompetencje nauczycieli a potrzeby studentów w czasach ciągłej zmiany” miało na celu wymianę doświadczeń na temat jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie, atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej adekwatności zarówno do oczekiwań studentów, jak i wymagań współczesnego rynku pracy. Główną ideą Dnia Jakości Kształcenia, który będzie odtąd organizowany cyklicznie na naszym Uniwersytecie, jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach, które pozwolą nie tylko na dzielenie się doświadczeniami oraz wartościowymi inicjatywami, ale też na podnoszenie kompetencji metodycznych mających fundamentalny wpływ na jakość kształcenia.

Szczegółowa relacja z wydarzenia: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,dzien-jakosci-ksztalcenia-na-umcs,118417.chtm

Fot. Bartosz Proll.

    Aktualności