Rejestracja na II edycję Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

Do 15 lutego 2023 r. trwa rejestracja na II edycję Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Więcej: https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1385

Czas trwania studiów: dwa semestry (ramowy program zjazdów)
Planowany termin uruchomienia: I poł. marca 2023 r. 

Kadra Studium: pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów, doradcy podatkowi

Cel studiów: podniesienie kompetencji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i postępowania podatkowego

Studia przeznaczone będą dla: absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra

Liczba godzin dydaktycznych: 185 godzin

Opłata za studia:
I semestr: 2250 zł
II semestr: 2250 zł
Całkowity koszt studiów: 4500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem Karty Absolwenta -10 %:
I semestr: 2025 zł (opłata wpisowa)
II semestr: 2025 zł
Całkowity koszt studiów: 4050 zł

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Forma zaliczenia studiów: sporządzenie pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia poruszane w pracy dyplomowej.

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

    Aktualności

    Data dodania
    30 grudnia 2022