Aktualne konkursy i szkolenia: projekty badawcze międzynarodowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami serwisu projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe. Znajdą tu Państwo informacje o otwartych konkursach badawczych międzynarodowych oraz o aktualnych szkoleniach związanych z wnioskowaniem w grantach, jak również spotkania brokerskie związane z poszukiwaniem partnerów do konsorcjów.

Konkursy

Wymiana bilateralna naukowców: Japonia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazdy w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Japonią. Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2021 r.
CZYTAJ WIĘCEJ

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami: program Canaletto

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.
CZYTAJ WIĘCEJ

Fulbright Poland History Grant

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków o stypendium Fulbright Poland History Grant. Poszukiwana jest osoba z doświadczeniem w pracy historycznej i archiwalnej, która przeprowadzi badania w Polsce i w USA nad historią programu Fulbrighta w Polsce. Celem tego stypendium jest przygotowanie manuskryptu książki analizującego ponad 60-letnią historię programu oraz jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie.
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabór projektów w konkursie organizowanym przez Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB)

Informujemy, że Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021.
CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących. Mogą być to dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.
CZYTAJ WIĘCEJ

CHIST-ERA: konkurs na projekty z obszarów: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT

Zapraszamy do zapoznania się z nowo-otwartym konkursem Narodowego Centrum Nauki organizowanym we współpracy z siecią CHIST-ERA na projekty z następujących tematów: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT.
CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs JPND Neurodegenerative Disease Research: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o konkursie JPND Neurodegenerative Disease Research a międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurozwyrodnieniowych w ramach tematu "Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases".
CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie konkursu CORE 2021 na projekty polsko-luksemburskie

Zapraszamy do zapoznania się z nowo otwartym konkursem Fonds National de la Recherche (FNR), luksemburskiej agencji wiodącej- CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021.
CZYTAJ WIĘCEJ

CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age: zapowiedź konkursu Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że na początku przyszłego roku zostanie uruchomiony program CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), który będzie przez agencję koordynowany. W programie biorą udział 24 państwa.
CZYTAJ WIĘCEJ

Fulbright Specialist Program

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji im. Fulbrighta: Fulbright Specialist Program. Jest to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.
CZYTAJ WIĘCEJ

SHENG 2: polsko-chińskie projekty badawcze, ogłoszenie naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.
CZYTAJ WIĘCEJ

Visegrad Scholarship Program dla studentów, doktorantów oraz naukowców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego skierowaną do studentów oraz naukowców. W ramach programu możliwe są wyjazdy do ponad 190 ośrodków akademickich z krajów środkowej, południowej i wschodniej Europy.
CZYTAJ WIĘCEJ

Network projects applications: Eureka network

We invite you to check out the call for proposals announced by Eureka Network: network projects. Network projects is open for applications all year round. Access national funding for your international collaborative R&D projects using our simple flexible programme.
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabór do Nagrody im. Tytusa Filipowicza

KAPITUŁA NAGRODY im. TYTUSA FILIPOWICZA ogłosiła nabór kandydatur do Nagrody na rok akademicki 2021/2022.
CZYTAJ WIĘCEJ

Forest Value Innovating forest-based bioeconomy

Pragniemy poinformować, że sieć Forest Value ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu gospodarki leśnej.
CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.
CZYTAJ WIĘCEJ

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2021