Współpraca INoKSiM z Bibliotekami naukowymi i Stowarzyszeniami

25 października 2021 r. w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach odbyło się drugie spotkanie z dyrektorami lubelskich bibliotek oraz stowarzyszeń branżowych, formalizujące współpracę partnerską w ramach rozwijania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W spotykaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu, dr hab. Anita Has – Tokarz, prof. UMCS i dr Renata Malesa z Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Bibliotek uczelnianych i Stowarzyszeń, w tym:

- Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

- dr Paulina Studzińska-Jaksim – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

- Dorota Tkaczyk – Dyrektor Centrum Informacji Naukowo -Technicznej Politechniki Lubelskiej,

- dr Bogusław Kasperek – Dyrektor Biblioteki UMCS w Lublinie,

- dr Anastazja Śniechowska–Karpińska – przewodnicząca Akademickiego Koła SBP w Lublinie,

- Kinga Dobrowolska – z-ca przewodniczącej   Akademickiego Koła SBP w Lublinie.

-  Joanna Chapska - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Okręg Lubelski.

Podczas spotkania omówiono zakres i formy dotychczasowej współpracy partnerskiej na rzecz szeroko rozumianej alfabetyzacji czytelniczej, medialnej, cyfrowej i informacyjnej społeczeństwa, możliwości poszerzenia jej obszarów, wzajemne korzyści oraz plany na najbliższą przyszłość.  Ważną część spotkania stanowiła dyskusja tocząca się wokół takich problemów jak, m.in.

- poszerzanie się funkcji i zadań bibliotek uczelnianych w kontekście przeobrażeń w nauce, technologii i komunikacji społecznej (większość placówek prowadzi własną działalność wydawniczą, digitalizację zbiorów, tworzy biblioteki i repozytoria cyfrowe, uczestniczy w edukacji użytkowników, realizuje działalność promocyjną i marketingową etc.);

- rola bibliotek w dokumentacji dorobku pracowników naukowych i parametryzacji uczelni macierzystych;

- modernizacja przestrzeni bibliotecznej uwzględniająca wielofunkcyjne rozwiązania architektoniczne  i trendy nowoczesnego designu;

- społeczny i ekonomiczny wpływ bibliotek.

Podpisano również porozumienia dotyczące kontynuowania współpracy o charakterze badawczym, edukacyjnym i  informacyjno–promocyjnym, zakładającej m.in.:  realizowanie wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych i promocyjnych;  organizowanie konferencji naukowych służących wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz integracji środowiska teoretyków i praktyków w zakresie nauk o komunikacji i mediach, bibliologii i informatologii; organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń na rzecz podnoszenia kompetencji i wiedzy pracowników bibliotek akademickich i placówek informacyjnych;  przygotowywanie wspólnych publikacji, służących popularyzacji wiedzy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych, organizacji i zarządzania informacją, systemów informacyjnych, nowoczesnego marketingu usług bibliotecznych, wdrażania innowacyjnych form i narzędzi edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej; organizowanie praktyk i staży studenckich; działalność ekspercką i doradczą; wymianę  doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań służących procesowi przygotowania studentów do wymogów globalnego rynku pracy, a ponadto inne rodzaje współdziałania, które będą służyły usprawnieniu funkcjonowania placówek, kształcenia kadr dydaktycznych i specjalistów oraz rozwojowi kontaktów zawodowych pracowników obu stron.

Inicjatorem spotkania i koordynatorem odpowiedzialnym za realizację porozumienia ze strony Instytutu jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    28 października 2021