Wizyta przedstawicieliek Mons University w INoKSiM

W Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS 4 lipca br. gościły przedstawicielki Mons University. Wizyta odbyła się w ramach projektu NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej „E-learning i ICT w edukacji w Polsce i Belgii. Badania porównawcze”.

Pauline Marchal, Anne-Cécile Housiau, Sarah Descamps oraz Sabrin Housni zapoznały się z innowacjami dydaktycznymi stosowanymi przez uczestniczki projektu ze strony polskiej – dr hab. Lidię Pokrzycką, prof. UMCS oraz dr Ewę Bulisz, spotkały z dr. Wojciechem Magusiem, zastępcą dyrektora Instytutu, a także ustaliły szczegóły dalszej współpracy.

Kolejne spotkania projektowe odbędą się we wrześniu w Lublinie i Mons, w tym zorganizowane będą konferencje międzynarodowe, a następnie wydany e-book pod redakcją koordynatorów projektu – Lidii Pokrzyckiej i Bruno De Lièvre.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2022