Wizyta projektowa pracowników Instytutu w Mons University

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS oraz dr Ewa Bulisz z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach w czerwcu br. gościły w Mons University w ramach projektu NAWA „E-learning i ICT w edukacji w Polsce i Belgii. Badania porównawcze”.

To pierwsza wizyta projektowa, w ramach której możliwe było zapoznanie się ze specyfiką innowacyjnego nauczania w belgijskiej uczelni z wieloletnimi doświadczeniami w zakresie wdrażania e-learningu. Uczestniczki projektu brały udział również w zajęciach prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów realizowanych przez Mons University we współpracy m.in. z uczelniami z Libanu i Francji.

Na początku lipca do Lublina przyjadą przedstawiciele uczelni w Mons. Kolejne wyjazdy zaplanowano na wrzesień. Efektami projektu będą m.in. międzynarodowe konferencje naukowe oraz dwa e-booki w których przedstawione zostaną realia wdrażania e-learningu w Belgii i Polsce.

Program wymiany bilateralnej Polska-Walonia to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, realizowane przez NAWA z konkretnym regionem Królestwa Belgii.

    

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2022