VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego - fotorelacja

14 marca 2022 roku w Auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. W tegorocznej edycji laureatkami nagrody zostały red. Katarzyna Michalak oraz red. Mariana Kril.

Prof. dr hab. Iwonę Hofman, Przewodnicząca Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, przedstawiła sylwetki nominowanych do nagrody: w kategorii głównej red. dr Anna Duda, red. Justyna Kołodziejczyk, red. Katarzyna Michalak, red. prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk oraz red. dr Małgorzata Żurakowska, zaś w kategorii AKLAUD Młodych: red. Paweł Bik, red. Aneta Dyrla i red. Mariana Kril.

Decyzją władz Kapituły tegoroczne statuetki AKLAUD przyznano red. Katarzyny Michalak – za odkrywanie świata radia oraz udowadnianie, że prawda i emocje nie potrzebują obrazów, oraz red. Mariany Kril – za łączenie radiowej pasji z działalnością na rzecz międzykulturowego dialogu. Galę zamknęło spotkanie autorskie z red. Alojzym Leszkiem Gzellą, pierwszym laureatem nagrody AKLAUD.

W uroczystości brali udział prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, dr hab. Beata Piskorska, prof. nadzw., Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL oraz dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

VI Gala AKLAUD była realizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu „Lublin Akademicki”.

Fot. Sylwia Skotnicka

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2022