Umowa o współpracy z Uniwersytetem „Lwowska Politechnika”

Z radością informujemy, że w ubiegłym tygodniu została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy naszym Instytutem i Department of Social Communication and Information Activities Narodowego Uniwersytetu „Lwowska Politechnika” we Lwowie.

Partnerski Instytut we Lwowie prowadzi badania naukowe koncentrujące się wokół analizy modeli komunikacji społecznej online jako podstaw społeczeństwa informacyjnego. Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje studia licencjackie i magisterskie z zakresu dokumentacji i działalności informacyjnej, zarządzania informacją, komunikacji biznesowej i społecznej online, Public Relations oraz marketingu produktów i usług informacyjnych.

Współpraca pomiędzy pracownikami naszych Instytutów trwa już od kilku lat. Jej wymiernym efektem są m.in. staże naukowe oraz udział w pracach Komitetu Naukowego i czynne uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ICS - Information, Communication, Society”, której głównym organizatorem jest nasz partner. W tym roku odbędzie się już 10 edycja tej prestiżowej konferencji.

Umowa o współpracy ma służyć poszerzeniu kontaktów w sferze naukowo–badawczej i dydaktycznej i zakłada prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami oraz studentami obydwu placówek. Główne kierunki współpracy  dotyczą w szczególności takich obszarów problemowych jak: organizacja i zarządzanie zasobami informacyjnymi w działalności naukowej, administracyjnej, społecznej i gospodarczej; badanie zawartości i recepcji mediów; ewolucji procesu, form i narzędzi komunikacji społecznej; wykorzystania technologii informacyjnych w komunikacji marketingowej i edukacji; zastosowania technologii mobilnych i social media w działalności placówek bibliotecznych i informacyjnych.

Mamy nadzieję, że sformalizowanie współpracy pozwoli na jej rozwijanie i przyniesie wiele wymiernych korzyści dla obydwu stron!

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    11 marca 2021