Red. Marian Turski doktorem honoris causa UMCS

Znany działacz społeczny, historyk i dziennikarz red. Marian Turski otrzymał tytuł doktora honoris causa UMCS. Uroczystość, która odbyła się 23 marca br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zgromadziła przedstawicieli wspólnoty akademickiej, wielu znamienitych gości oraz osoby pragnące uhonorować wyróżnienie Pana Redaktora.

Senat UMCS postanowił nadać tytuł dhc red. Turskiemu za szlachetne wypełnianie misji strażnika pamięci wspólnej, polsko-żydowskiej historii, przywracanie wiary w sprawczą siłę wolnego słowa oraz głęboki moralny wymiar przykazania „Nie bądź obojętny”, które staje się uniwersalnym ludzkim zobowiązaniem wobec bliźnich i świata. Przyznanie tytułu doktora honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem największym uznaniem ze strony Uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki oraz godnych naśladowania.

Wydarzenie uroczyście zainaugurował rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który przywitał wszystkich zebranych oraz gościa honorowego.

Podczas uroczystości laudację wygłosiła prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, będąca jednocześnie promotorem nadania tytułu dhc red. Turskiemu.

–  Wydany w 2021 r. wybór wystąpień i wywiadów Mariana Turskiego nosi tytuł „XI Nie bądź obojętny” i jest dedykowany Romanowi Kentowi, wieloletniemu prezydentowi Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, który użył tej frazy, przemawiając z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu. Marian Turski, wyjaśniając istotę zła wynikającego z obojętności, a także zaniechania, konformizmu, bezrefleksyjności, braku empatii i współczucia, umieścił w centrum rozważań przykazanie sformułowane przez Kenta, by nadać mu walor uniwersalnej prawdy, wektora przyszłości adresowanego do ludzkości – podkreślała prof. I. Hofman.

W związku z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą podczas uroczystości pojawiło się wiele nawiązań do sytuacji w Ukrainie oraz faktu, jakie znaczenie mają obecnie słowa „nie bądź obojętnym”.

Dzisiaj pierwszym wymogiem jest zrozumieć, że tam obok nas umierają ludzie, że to nie jest konflikt wewnętrzny, to jest agresja. W tym momencie nie jest ważne, czy były dawniej jakieś konflikty wojenne, oskarżenia, to jest agresja, która jednocześnie zabija i niszczy. Zabija ludzi – cywili, dzieci, matki – i niszczy kulturę. Jeżeli to zrozumiemy, to potem nasza obojętność musi być przezwyciężona taką formą pomocy, na jaką nas stać. Oni [społeczeństwo ukraińskie] w pewnym sensie walczą o wolność, więc każdy z nas musi pomyśleć, w jaki sposób im pomóc. Dzisiaj na tym polega niepozostawanie obojętnym – powiedział red. Turski.

Podczas swojego przemówienia gość honorowy ceremonii ponownie wrócił do tematu związanego z obecną sytuacją na świecie, ale też podkreślił, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa przyjaźń: Jeśli na waszej liście doktorów honoris causa jest obecnie 86 nazwisk, to pozwólcie, że wymienię jedno, z powodu którego bardzo się cieszę, że mogę być kolejny. To jeden z najbliższych mi przyjaciół, nieodżałowanej pamięci Leopold Unger. Ale najważniejszą częścią mojego szczęścia, jest to, że tu jesteście. (…) Parafrazując słowa Marka Twaina, szczęściem jest, kiedy możesz swoją radością dzielić się z najbliższymi; szczęściem jest, kiedy ci najbliżsi chcą być uczestnikami twojej radości.

Następnie red. Marian Turski wygłosił wykład pt. „Dlaczego powstanie wybuchło tak późno?”, który dotyczył powstania w getcie warszawskim.

Osiemdziesiąty siódmy doktor honoris causa jest szefem działu historycznego tygodnika „Polityka”. To także wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, od 2021 r. prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, a także jeden ze współtwórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przewodniczący Rady Muzealnej. Całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz kultury oraz walce o prawa człowieka, za co otrzymał wysokie odznaczenia zarówno polskie, jak i zagraniczne, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę Honorową Komisarza NZ ds. Praw Człowieka.

Marian Turski od wielu lat współpracuje z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Wielokrotnie odwiedzał jednostkę, m. in. jako uczestnik konferencji i spotkań w salonie „Polityki”. Od 2012 r. zasiada w Kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami z naszego Uniwersytetu w redakcji „Polityki”. W uznaniu związków z UMCS i Lublinem 14 stycznia 2019 r. przyznano mu Medal Amicis Universitatis i Medal 700-lecia Miasta Lublin.

Tekst: Centrum Prasowe UMCS

Transmisja uroczystości:

fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2022