Publikacja pracowników Instytutu w wydawnictwie Palgrave Macmillian

Z radością informujemy, że pracownicy naukowi naszego Instytutu: dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS oraz dr Wojciech Maguś opublikowali artykuł pt. “Representation of Europe in Social Media Political Communication: Emotions and Rationality in the EP 2019 Election Campaign (with the Example of Eight Member States)”.

Tekst ukazał się w opracowaniu zbiorowym nakładem prestiżowego angielskiego wydawnictwa Palgrave Macmillan: The 2019 European Electoral Campaign, pod redakcją E. Novelli, B. Johansson oraz D. Wring (Cham 2022).

W artykule autorzy poruszają m. in. problem zależności między racjonalnością i emocjonalnością a euro-sceptycyzmem.

    Aktualności

    Data dodania
    25 lipca 2022