Promocja książki Leopolda Ungera pt. „Widziane z Brukseli”

Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS serdecznie zapraszają na promocję książki Leopolda Ungera pt. „Widziane z Brukseli”.

O Autorze i książce rozmawiać będą prof. Krzysztof Pomian, prof. Rafał Habielski oraz prof. Jan Pomorski.

Panel poprowadzi prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Termin spotkania: 9 maja 2022 roku, godzina 17.30

Miejsce: Galeria Malarstwa Polskiego XIX-XX wieku Muzeum Narodowego w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin


Staraniem Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS ukazał się tom wybranej publicystyki Leopolda Ungera Widziane z Brukseli, w 10. Rocznicę śmierci Autora, który w roku 2009 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wybór oparty jest na wydanym przez Instytut Literacki w 1986 roku zbiorze publicystyki „Brukselczyka”, zatytułowanym Orzeł i reszta. 13 artykułów miało swój pierwodruk w „Kulturze” – zostały wyselekcjonowane przez samego Ungera jako najważniejsze, najbardziej reprezentatywne dla jego twórczości. Profesor Iwona Hofman zdecydowała się uzupełnić ten wybór o 7 tekstów Ungera publikowanych później. Dzięki ułożeniu chronologicznemu artykułów Czytelnik może towarzyszyć Ungerowi na bieżąco w jego komentowaniu aktualnej rzeczywistości.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2022