Profesor Donders laureatką Nagrody im. dra Jakubowicza

Karen Dodners - źródło: VRT - Sofie Silbermann (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/23/karen-donders-wordt-directeur-publieke-opdracht-bij-de-vrt/)

Laureatką 4. edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza została prof. Karen Donders (VRT, Belgia) za monografię pt. “Public Service Media and the Law: Theory and Practice in Europe” (Routledge, 2021). Kapituła Nagrody zdecydowała o przyznaniu tegorocznego wyróżnienia z uwagi na podkreślenie w zwycięskiej publikacji roli mediów publicznych we współczesnych demokracjach, a w szczególności za odważne zbadanie różnic między teorią i praktyką mediów publicznych w Europie. 

Profesor Karen Donders jest dyrektorem ds. zadań publicznych w publicznym nadawcy radiowo-telewizyjnym we Flandrii, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). Przed dołączeniem do VRT pracowała jako profesor na Vrije Universiteit Brussel w Belgii. Wśród jej wcześniejszych publikacji znajdują się liczne monografie, publikacje zbiorowe i artykuły naukowe na temat europejskiej polityki medialnej i innowacji w mediach publicznych.

Dr Karol Jakubowicz (1941–2013) był jednym z najbardziej rozpoznawanych ekspertów ds. wolności mediów w Europie i jednym z najbardziej uznanych polskich badaczy w dyscyplinie komunikacji i mediów. Nagroda jego imienia, afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, została ustanowiona przez Małgorzatę Semil-Jakubowicz w 2018 roku. Jest przyznawana za wybitne prace naukowe, które wpisują się w obszar zainteresowań Patrona Nagrody, a więc w badania demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych. Do tegorocznej edycji Nagrody nominowanych zostało sześć publikacji autorstwa badaczy z Belgii, Chorwacji, Polski, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody są dostępne na stronach internetowych PTKS (https://www.ptks.pl/konkursy/nagroda-im-dr-karola-jakubowicza) i czasopisma “Central European Journal of Communication” (https://cejc.ptks.pl/Bloghttps://www.facebook.com/CEJCjournal). 

Kontakt:

mgr Dagmara Sidyk 

Sekretarz Kapituły Nagrody

e-mail: jakubowicz.award@ptks.pl

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    29 kwietnia 2021