Prof. Iwona Hofman gościem specjalnym dwóch m-nar. konferencji naukowych

Prof. dr hab. Iwona Hofman była gościem specjalnym dwóch międzynarodowych konferencji naukowych tj. XVI Konferencji Etyki Mediów pt. "Bezinteresowność w mediach - interesowne media" (Kraków, 18 - 19 maja 2022 r.) oraz "Język - Polityka - Ideologia" (Gdańsk,19 - 20 maja 2022 r.).

Podczas pierwszej konferencji prof. Iwona Hofman prowadziła obrady plenarne i miała wystąpienie otwierające obrady, podczas drugiej - wygłosiła referat pt."Dziennikarstwo jakościowe:model i funkcje w epoce post-prawdy".

Obie konferencje zgromadziły wielu uczestników i słuchaczy ze względu na aktualność problematyki i interdyscyplinarny charakter badań przedstawionych przez referentów reprezentujących ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne (m.in. UG, UAM, UJ, UZ, UP JPII, UKSW, UJK, UŁ, UW, UŚ oraz uniwersytety z Czech, Litwy, Słowacji, Kirgizji, Austrii).


    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2022