Pracownicy Instytutu z wizytą w Uniwersytecie w Maceracie

W dniach 15-17 czerwca br. pracownicy Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: prof. Ilona Biernacka-Ligięza, dr Kamil Fil, dr Ewelina Górka, dr Magdalena Pataj oraz prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet w Maceracie w ramach projektu Reinitialise, finansowanego z programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia obecni byli także partnerzy z KU Leuven.

Nasi reprezentanci uczestniczyli w szkoleniach mających na celu przekazanie im wiedzy m.in. na temat etyki w działaniach prozdrowotnych, dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy akademią a przedsiębiorcami.

W ramach podsumowania wydarzeń pokazowych przeprowadzono dyskusję na temat potrzebnych zmian w sposobie nawiązywania współpracy pomiędzy uniwersytetem a jego otoczeniem. W trakcie spotkania odbyły się także posiedzenia jednostek projektowych.


 

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2022