Pracownicy Instytutu uczestnikami 4. edycji konferencji z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”

W dniach 15-16 maja 2023 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Studia i perspektywy medioznawcze 4. Media i dziennikarstwo przyszłości" zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.

fot. FB / Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Jednym z punktów programu pierwszego dnia wydarzenia była uroczystość wręczenia Nagrody im. Karola Jakubowicza "Media i Demokracja", którą prowadziła prof. dr hab. Iwona Hofman jako przewodnicząca Kapituły.

Nagrodę w tegorocznej, szóstej edycji otrzymał prof. Slavko Splichal za książkę "Datafication of Public Opinion and the Public Sphere: How Extraction Replaced Expression of Opinion (London, New York, Anthem Press), zaś nagrodę specjalną otrzymała dr Jolanta Kurska za książkę "Wieczny powrót Dreyfusa".


W dalszej części konferencji została przeprowadzona dyskusja panelowa "Media i dziennikarstwo przyszłości" z udziałem członków Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dyskusji udział wzięły Profesor Iwona Hofman, Prezes PTKS oraz prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Przewodnicząca sekcji badawczej PTKS Media i Komunikowanie Lokalne / Local Media.

Z kolei w dniu 16 maja dr hab. Anna Granat z Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS wygłosiła referat pt. "Postulaty użytkowników mediów wobec dziennikarzy oraz treści i formy informacji zawartych w portalach internetowych" w ramach jednej z sekcji tematycznych konferencji zatytułowanej "Publiczność mediów - nowe wcielenia, nowe role w medialnej komunikacji".

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2023