Pracownicy INoKSiM w międzynarodowym projekcie!

Informujemy, że UMCS został partnerem w projekcie HEI Initiative, który jest prowadzony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii a finansowany ze środków unijnych.

W działania włączył się także reprezentowany przez prof. dr hab. Ilonę Biernacką-Ligięzę i dr Magdalenę Pataj Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, który koordynuje działania związane z komunikacją i rozpowszechnianiem informacji o projekcie.

Celem inicjatywy jest przede wszystkim zwiększenie skali przedsiębiorczości i stopnia innowacyjności uniwersytetu oraz wzmocnieniu jego pozycji w środowisku. Współpraca m.in. z Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach, KU Leuven, Pablo de Olavide University, Thomas More University, Uniwersytetem w Maceracie oraz Fontys University of Applied Sciences pozwoli na wymianę wiedzy i dobrych praktyk związanych w przedsiębiorczością jednostek szkolnictwa wyższego. W planach są warsztaty, szkolenia i inne działania skierowane do studentów i pracowników, które mają zwiększyć ich kompetencje w przedmiotowym zakresie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://eit-hei.eu/


Zdjęcia ze spotkania organizacyjnego z udziałem przedstawicieli INoKSiM UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    2 sierpnia 2022