Porozumienie o współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Mediów Polonijnych

Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych zostało oficjalnie
ukonstytuowane w 2019 roku, podczas II Światowego Forum Mediów Polonijnych
w Krakowie. Dziennikarze, na co dzień krzewiący kulturę i tożsamość
narodową w językach: ojczystym oraz obowiązującym w miejscu ich
zamieszkania, czuli potrzebę powołania organizacji integrującej media
polonijne na świecie. Troszcząc się o pozytywny wizerunek Polski i Polaków
za granicą, stworzyli niezależne stowarzyszenie,  dbające o etykę
zawodową, wspólną wymianę doświadczeń oraz edukację.
Jednym z głównych celów ŚSMP jest „działanie na rzecz rozwoju i
podniesienie kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz promowanie
wysokich standardów dziennikarstwa i edukacji dziennikarskiej”, dlatego
ważnym aspektem w podnoszeniu kompetencji dziennikarzy polonijnych będzie
porozumienie zawarte z Instytutem Nauk o Komunikowaniu Społecznym i
Mediach.

Aby wspierać rozwój dziennikarstwa poważnego oraz budować współpracę ze
środowiskami dziennikarzy Polonijnych, Dyrektor Instytutu Nauk o
Komunikowaniu Społecznym i Mediach na Wydziale Dziennikarstwa i
Politologii UMCS pani prof. dr hab. Iwona Hofman podpisała umowę o
wzajemnym partnerstwie z Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów
Polonijnych panią Teresą Sygnarek w maju 2021 roku.
W ramach wspólnych działań w zakresie rozwoju mediów polonijnych,
propagowania dziennikarstwa jakościowego oraz podwyższania standardów
profesjonalnego dziennikarstwa będą realizowane różne formy szkoleniowe
dla dziennikarzy, a także inicjowane projekty naukowe i
społeczno-kulturalne. Partnerzy zamierzają wspólnie pozyskiwać środki
finansowe na wspieranie rozwoju zawodowego dziennikarzy polonijnych.
Ważnym aspektem nawiązanej współpracy będzie także wymiana doświadczeń
badaczy mediów, praktyków zawodowych, a także możliwość włączania
studentów zarówno w tworzenie, jak i w badanie mediów polonijnych.
Partnerzy mieli okazję do wzajemnej współpracy w trakcie Forum Mediów
Polonijnych, które odbyło się w listopadzie 2020 roku, w ramach którego
odbyły się warsztaty dla dziennikarzy prowadzone przez pracowników
Instytutu Nauk o Komunikowaniu Społecznym i Mediach. Kolejnym wspólnym
projektem szkoleniowym będą warsztaty dedykowane dziennikarzom polonijnym,
które odbędą się w ramach Festiwalu: Stolica Języka Polskiego w dniach 1
do 8 sierpnia 2021 r.
Serdecznie gratulujemy nawiązanej współpracy i życzymy jej wartościowych
owoców.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    1 czerwca 2021