Porozumienie o współpracy partnerskiej z lubelskimi instytucjami kultury i edukacji

23 września 2021 roku w naszym Instytucie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Pani Dyrektor prof. dr hab. Iwona Hofman, pracownicy Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej: dr hab. Anita Has –Tokarz, prof. UMCS,  dr Krystyna Kwapisiewicz -  Hudzik, dr Renata Malesa oraz przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
 • Krzysztof Staruch – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Renata Filipiak – Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
 • Grzegorz Woźniak – Kierownik Biblioteki Multimedialnej BIBLIO,
 • Barbara Rzeszutko – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie,
 • Andrzej Zdunek – Prezes Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe formy, kierunki i obszary współpracy instytucjonalnej, obejmującej wspólne działania organizacyjne, edukacyjne, naukowe i promocyjne w zakresie szeroko pojętej kultury książki i mediów oraz  alfabetyzacji czytelniczej, medialnej i cyfrowej.

Podpisano również formalne  porozumienia dotyczące kontynuowania współpracy, a w szczególności:

- realizowania wspólnych projektów edukacyjnych, promocyjnych i badawczych;

- organizowania konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz integracji środowiska teoretyków i praktyków w zakresie nauk o komunikacji i mediach, bibliologii i informatologii;

- organizowania seminariów, warsztatów i szkoleń na rzecz podnoszenia kompetencji i wiedzy pracowników bibliotek, placówek informacyjnych, instytucji kultury i oświaty;

- przygotowywania wspólnych publikacji, służących popularyzacji wiedzy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych, zarządzania informacją, nowoczesnych form i narzędzi edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej;

- organizowania praktyk i staży studenckich;

- działalności eksperckiej i doradczej;

- wymiany  doświadczeń i informacji dotyczących wdrażania nowoczesnych rozwiązań służących procesowi przygotowania studentów do wymogów globalnego rynku pracy;

- innych rodzajów wzajemnej współpracy, które będą służyły usprawnieniu kształcenia kadr dydaktycznych i specjalistów, rozwojowi kontaktów zawodowych pracowników obu stron.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dr hab. Anity Has –Tokarz, prof. UMCS, a koordynatorem odpowiedzialnym za realizację porozumienia ze strony Instytutu jest Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej.

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  27 września 2021