Podsumowanie udziału Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS w KWT 2022

Kongres Współpracy Transgranicznej to jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych Lublina i miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Organizowany dorocznie Kongres jest platformą dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu, w dotychczasowych edycjach którego udział wzięli tysiące osób z ponad 40 krajów. 7 października 2022 roku podczas ostatniego dnia XI Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie odbyły się trzy wydarzenia organizowane przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS.

źródło fot.: Kongres Współpracy Transgranicznej

Panel - Bogdan Osadczuk „Orędownik Dialogu Polsko-Ukraińskiego” toczył się wokół dyskusji o książce pt. „Wyznania ukraińskiego polonofila” wydanej przez Pracownię w opracowaniu Basila Kerskiego i z posłowiem Iwony Hofman.

Bogdan Osadczuk, ukraiński dziennikarz, publicysta, historyk, sowietolog i nauczyciel akademicki był bliskim współpracownikiem paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia. Na temat jego myśli i stylu publicystyki w ramach panelu rozmawiali: Basil Kerski (Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku), prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Sławomir M. Nowinowski (Uniwersytet Łódzki). Panel poprowadziła prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.


W dalszej kolejności odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.

W tym roku decyzją Kapituły, nagroda pieniężna została przyznana Ewelinie Dernodze, która została doceniona za serię materiałów o tematyce społeczno-politycznej zrealizowanych dla telewizji WTK oraz Janowi Jęczowi za tekst pt. „Bawi cię to?” opublikowany w miesięczniku „Znak”.

W gronie wyróżnionych znaleźli się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem:

  • Barbara Gregorczyk – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”,
  • Filip Kozłowski  - miesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
  • Luiza Wieczorek – miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
  • Julia Bogucka i Mariusz Celmer – miesięczny staż w warszawskim biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Uroczystość poprowadziła prof. dr hab. Iwona Hofman, przewodnicząca Kapituły Stypendium. Głos zabrali obecni członkowie Kapituły dr Justyna Maguś, prof. Adam Daniel Rotfeld, Monika i Marek Unger, Jarosław Kurski i prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak.

Nagrodzeni Laureaci, dziękując za przyznane nagrody, odnosili się do znaczenia dziennikarstwa jakościowego, traktując to wyróżnienie jako zawodowe zobowiązanie.


Uwieńczeniem trzydniowego Kongresu był wykład prof. dra hab. Adama Daniela Rotfelda pt. „Napaść Rosji na Ukrainę a porządek międzynarodowy”. Profesor Rotfeld reprezentujący Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, były minister spraw zagranicznych Polski, doktor honoris causa UMCS opowiedział o złożoności problemów państw uwikłanych w konflikty o charakterze wojen wewnętrznych. W trakcie wykładu Pan Profesor przybliżył specyfikę przemian i sprawowania władzy w Rosji, określając przy tym wojnę w Ukrainie jako konflikt o wartości i pryncypia.

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2022