Monografia dr Grażyny Piechoty z KIBiEM

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się monografia autorska dr Grażyny Piechoty z Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej INoKSiM zatytułowana - „Książka szkolna w komunikacji społecznej w Polsce XVI – XVIII wieku”.  

Jak pisze w recenzji dr hab. Klaudia Socha (Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Jagielloński) – „Obszerna publikacja, którą przychodzi mi recenzować, stanowi swoistą syntezę zbierającą informacje dotyczące szkolnictwa w dobie staropolskiej. To spore […] opracowanie składa się z czterech rozdziałów: pierwszy, Od systemu szkolnictwa do systemu edukacji, zawiera bardzo wnikliwie omówione reformy organizacji wewnętrznej szkolnictwa i systemów nauczania; drugi, Książki szkolne w programach nauczania i repertuarze wydawniczym, zawiera klasyfikację książek szkolnych i jej obecność w różnych typach oficyn drukarskich. Rozdział trzeci podejmuje temat architektury książki szkolnej, a czwarty ukazuje ją jako narzędzie alfabetyzacji. […]
Podsumowując, praca jest interesująca. Kultura książki dawnej w Polsce ciągle jeszcze nie jest w pełni zbadana, a kompleksowe ujęcie tematu podręczników może pozwolić, by spojrzeć na ich ewolucję inaczej.”

Opis bibliograficzny: G. Piechota, Książka szkolna w komunikacji społecznej w Polsce XVI – XVIII wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 685, ISBN:978-83-227-9498-2

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    22 listopada 2021