Międzynarodowa Konferencja Naukowa: KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE. RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA

W dniach 29-30 czerwca 2022 roku odbędzie się 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE. RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA, której organizatorami są:

  • Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie;
  • Department of Social Communication and Information Activities, Lviv Polytechnic National University (Lwów/ Ukraina);
  • Department of Social Communication, Lesya Ukrainka Volyn National University (Łuck/ Ukraina);
  • Department of Media Communications, Ukrainian Academy of Printing (Lwów/ Ukraina).

Dla Organizatorów konferencji kluczowe stały się pytania o przekształcenia procesu komunikacji poprzez książkę, jej miejsce we współczesnej kulturze zmediatyzowanej oraz charakter relacji pomiędzy tekstem drukowanym a innymi mediami. Niewątpliwie na przestrzeni ostatnich lat media i technologie cyfrowe w sposób znaczący wpłynęły na kształt rynku wydawniczego, społeczny obieg książki oraz praktyki lekturowe czytelników/konsumentów. Z jednej strony stanowią otoczenie konkurencyjne dla branży wydawniczej, z drugiej stały się jej immanentną częścią. Są narzędziami wykorzystywanymi przez tradycyjne instytucje rynku książki, autonomicznymi instrumentami rozpowszechniania i promocji publikacji, a także przestrzeniami społecznego życia książki. Problem mediów na współczesnym rynku książki to zatem nie tylko sprawa obiektywnej rzeczywistości rozwijającej się technologii oraz nowych potrzeb i praktyk czytelniczych, ale też innowacyjnych trendów produkcyjnych, dystrybucyjnych i konsumpcyjnych.

Podczas konferencji podjęta zostanie dyskusja dotycząca  natury wzajemnych wpływów książki i mediów oraz  statusu książki we współczesnej kulturze medialnej.


W konferencji udział weźmie w sumie 58 referentów: badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz praktyków i ekspertów, związanych zawodowo z branżą wydawniczą.

W drugim dniu obrad Organizatorzy zaplanowali sesję Studenci mają głos…., obejmującą panele tematyczne podczas, których wystąpi 13 studentów z Polski i Ukrainy. Młodzi badacze zaprezentują referaty na temat najnowszych zjawisk związanych m.in. z cyfryzacją branży wydawniczej, innowacjami w komunikacji z czytelnikami, trendami marketingu i promocji książki oraz życiem literackim w sieci.

Konferencja jest organizowana w trybie hybrydowym: obrady odbędą się w  budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz online [platforma MS Teams].

Zaproszenie i szczegółowy program konferencji znajdują się w załącznikach.

Link do wydarzenia na Facebooku

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2022