Konferencja „Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych”

„Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych”

Data: 31.03.2021 r.

Organizator: Medialno – Popkulturowe Koło Naukowe „Produktywni”, Wydział Politologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Panująca obecnie na świecie sytuacja sprawia, że więcej czasu spędzamy w Internecie, który jest głównym źródłem dostarczającym kulturę. Pragniemy zwrócić uwagę na konkretny motyw występujący w popkulturze i urozmaicić początek letniego semestru akademickiego. W związku z tym serdecznie zapraszamy Studentów oraz Doktorantów do wzięcia udziału w organizowanej przez Medialno – Popkulturowe Koło Naukowe „Produktywni” konferencji pt. „Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych”, która odbędzie się 31 marca 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Występujące w kulturze popularnej zjawisko prezentujące artystę jako przedstawiciela kultury wysokiej jest frapującym tematem wymagającym poszerzenia perspektywy badawczej o wskazane
w tytule obszary. Popkultura stale się rozszerza i jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Inspiruje, skłania do refleksji, jest nośnikiem rozrywki i umożliwia przeżycia estetyczne. Zakładamy, że konferencja umożliwi zarówno poglądowe przedstawienie ważniejszych tendencji
w przedstawieniu  motywu artysty, jak też da możliwość zaprezentowania analiz wybranych dzieł kultury popularnej. Sposób ukazania artysty w filmie, serialu lub grze komputerowej nie ma określonego schematu i daje szerokie pole do interpretacji. Ciekawe mogą okazać się studia porównawcze nawiązujące do pierwowzoru omawianej postaci.

Podczas dyskusji panelowych mowa będzie o dynamice zacierających się granic między kulturą wysoką a niską, które dokonują się przez ostatnie lata. Podjęte zostaną próby zdefiniowania
i klasyfikacji artysty we współczesnych wytworach popkultury. Uczestnicy wydarzenia zwrócą również uwagę na praktyki związane z uczestnictwem w popkulturze oraz jej odbiorem.

Zgłoszenia na konferencję odbywać się będą za pomocą załączonego formularza Google: https://forms.gle/P9pNLMNWPzqL26Ny7.

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut, językiem przewodnim konferencji będzie język polski. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 marca, natomiast informacja o kwalifikacji referatu do uczestnictwa w konferencji zostanie przekazana za pośrednictwem maila do 24 marca. Przewiduje się publikację tekstów w recenzowanym czasopiśmie naukowym „CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”, wydawanym przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    4 marca 2021