Konferencja „Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa..."

11 marca br. odbyła się online już druga edycja konferencji naukowej „Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa – o sposobach działania w czasach niezwykłych”, współorganizowana przez  Katedrę Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Lublinie, Akademickie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie oraz Sekcję Bibliotek Naukowych SBP. Oddział Lublin.

Upłynął niemal pełny rok, odkąd na skutek rozprzestrzeniającej się epidemii  COVID-19, aktywność publiczna i instytucjonalna przeniosła się do sieci, a życie społeczne uległo rozmaitym ograniczeniom i transformacjom. Funkcjonowanie polskich bibliotek, podobnie jak wielu innych instytucji kultury i nauki, podległo w tym okresie rozmaitym ograniczeniom i przekształceniom, a ich działalność przeniosła się głównie do przestrzeni wirtualnej. Biblioteki w całej Polsce chcąc pozostać w kontakcie z czytelnikami w tym trudnym, nieoczywistym czasie – z intensywnością dotąd niespotykaną - podjęły się realizacji rozmaitych inicjatyw online (informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych), starając się ułatwić społeczeństwu dostęp do zasobów informacyjnych, nauki i kultury. Podczas konferencji dyskutowano o doświadczeniach, problemach i wyzwaniach, z jakimi przyszło się zmierzyć placówkom bibliotecznym w sytuacji pandemii.

Zainteresowanie wydarzeniem zaskoczyło samych organizatorów: chęć udziału w konferencji wyraziło ponad 900 osób! Ze względu na ograniczenia techniczne w pierwszej edycji, która miała miejsce 5 marca br. mogło wziąć udział jedynie 300 uczestników. Byli to przedstawiciele ośrodków naukowych i bibliotek różnych typów: naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych, fachowych, zarówno z regionu, m.in. z Lublina, Świdnika, Radzynia Podlaskiego, Dęblina, Łęcznej i wielu mniejszych miejscowości, jak i całej Polski, m.in. z Suwałk, Warszawy, Opola, Katowic, Radomia, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy czy Ostrołęki.

Biorąc pod uwagę sygnały płynące od osób, które ze względu na uwarunkowania techniczne platformy komunikacyjnej Zoom, nie mogły dołączyć do konferencji w pierwszym terminie, organizatorzy podjęli decyzję o jej drugiej edycji. Frekwencja podczas “konferencji na bis”, również dopisała. W II edycji uczestniczyło aż 116 osób.

Tak duże zainteresowanie konferencją oraz ożywiona dyskusja, która toczyła się zarówno poprzez czat wydarzenia, jak i bezpośrednio na platformie Zoom, pokazuje ogromną mobilizację środowiska oraz potrzebę cyklicznego organizowania branżowych spotkań.

Składamy serdeczne podziękowania Współorganizatorom, Referentom i Uczestnikom!

Mamy nadzieję, że obie edycje konferencji staną się źródłem zawodowych inspiracji, okazją do wymiany doświadczeń oraz umacniania współpracy.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    11 marca 2021