Granty Interwencyjne NAWA - nabór fiszek do drugiej tury konkursu!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła kolejną edycję konkursu na finansowanie przełomowych projektów, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego. Aplikacje przyjmowane są w dwóch turach, od 28 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku oraz w turze jesiennej od 1 września do 15 listopada 2022 roku. W pierwszej edycji złożono dwa wnioski konkursowe z ramienia UMCS. Obydwa projekty otrzymały finansowanie. W turze jesiennej w konkursie może zostać złożony jeden wniosek. Centrum Współpracy Międzynarodowej będzie zbierało fiszki projektowe, termin ich składania upływa 8 sierpnia 2022 r.

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt musi dotyczyć także aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu.

Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców. Możliwe jest ujęcie we wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy. 

Więcej informacji o programie


Bardzo ważna informacja!

Jeden Wnioskodawca może złożyć w naborze nie więcej niż trzy wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów, dlatego też wnioskowanie w projekcie będzie poprzedzone wewnętrzną selekcją fiszek projektowych na UMCS.

W pierwszej turze wybrano dwie fiszki projektowe, które kolejno zostały złożone w formie wniosków projektowych do NAWA. Obydwa projekty uzyskały finansowanie. Trzecia fiszka zostanie wyłoniona w preselekcji fiszek przed jesiennym naborem wniosków. 

Fiszki składać można za pośrednictwem poczty wewnętrznej do Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 1207, Rektorat bądź skanem na adres: cwm@umcs.pl.

Termin składania fiszek do jesiennej tury konkursu upływa 8 sierpnia 2022 r.


Zachęcamy do aplikowania!

[Fiszka projektowa jest dostępna do pobrania na drugiej stronie]

    Aktualności

    Data dodania
    28 lipca 2022