dr hab. Kopecka-Piech w zarządzie sekcji mediatyzacji ECREA

7 września 2021, podczas kongresu European Communication Research and Education Association (ECREA) w Bradze dr hab. Katarzyna. Kopecka-Piech została wybrana do zarządu sekcji Mediatyzacji ECREA jako wiceprzewodnicząca. Przewodniczącą sekcji została prof. Caja Thimm, reprezentująca Uniwersytet w Bonn. Funkcję drugiej przewodniczącej pełnić będzie prof. Rita Figueiras z Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy sukcesu!

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    8 września 2021