„Innovative Teaching Methods. Project Management”

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazał się bezpłatny e-book „Innovative Teaching Methods. Project Management” pod redakcją Lidii Pokrzyckiej z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS oraz Roberta Wallace Vaagana z Oslo Metropolitan University.

W publikacji poruszone są problemy związane z innowacyjnym nauczaniem w czasach pandemii, ale także zarządzaniem projektami międzynarodowymi (również w formule zdalnej). Ważnym elementem książki stało się przedstawienie nauczania zdalnego w Polsce i Norwegii wraz z konkretnymi efektami pracy absolwentów kursów prowadzonych online.

W publikacji przedstawiono innowacje dydaktyczne w praktyce nauczania, w tym zaakcentowano rolę komunikowania wizualnego w efektywnej edukacji w szkolnictwie wyższym. Zbadano także efektywność pracy zespołowej w innowacyjnym nauczaniu. Przedstawiono korzyści i trudności wynikające ze współpracy grupowej, a także postawy studentów wobec takiej formy realizacji zadań. Zasygnalizowano również specyfikę zarządzania międzynarodowymi, anglojęzycznymi projektami badawczymi w innowacyjny sposób. W publikacji opisana jest także specyfika nauczania w formule e-learningowej w Norwegii, w tym efektywność takiego sposobu nauki z pozycji osób hospitujących zajęcia.

E-book jest dostępny na stronie Wydawnictwa UMCS w zakładce "E-booki" (link do publikacji udostępniamy też TUTAJ).

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2022