Aktualności

II Forum Bezpieczeństwa UMCS
25.11.2020

II Forum Bezpieczeństwa UMCS

Link do wersji online: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a89aac775c5fe4d86a118d3aadaa21ae0%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d62bacf-f451-4b61-aa0f-0d078cb489ae&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b kod: 2dmis0e więcej
Dr Grzegorz Gil o sytuacji politycznej w USA
23.11.2020

Dr Grzegorz Gil o sytuacji politycznej w USA

W jakim stanie zostawia Amerykę i amerykańską gospodarkę ustępujący prezydent Donald Trump? Za co należy pochwalić republikanina? więcej
1