Aktualności

Gratulacje dla dr hab. Katarzyny Kuć-Czajkowskiej
27.04.2020

Gratulacje dla dr hab. Katarzyny Kuć-Czajkowskiej

Pani dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Podstawę do nadania stopnia stanowiła monografia pt. Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i... więcej
Wywiad z prof. dr. hab. Walentym Balukiem
17.04.2020

Wywiad z prof. dr. hab. Walentym Balukiem

"Konfliktowe święta na Ukrainie (rozmawiał Piotr Nowak), „Kurier Lubelski” 17-19.04.2020" więcej
1