Wysoko punktowana publikacja – Aeolian Research (100 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej międzynarodowego zespołu badawczego z udziałem pracowników naszego Instytutu tj. prof. dr hab. Jerzego Nawrockiego (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki UMCS) i prof. dr hab. Marii Łanczont (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) opublikowanej na łamach Aeolian Research

Magdalena Pańczyk, Jerzy Nawrocki, Andriy B. Bogucki, Petro Gozhik, Maria Łanczont, 2020, Possible sources and transport pathways of loess deposited in Poland and Ukraine from detrital zircon U-Pb age spectra. Aeolian Research, 1-15, 100598.

Artykuł ten jest kolejnym rezultatem wspólnych działań naukowych w ramach grantu MNiSzW (projekt nr 61.2901.1502.00.0) oraz NCN (projekt nr UMO-2014/15/B/ST10/03695). 

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Aeolian Research to 100 punktów.

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2020