Zaproszenie - III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna

 

 Zaraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej na temat
Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

w dniach 21 - 22 listopada 2018 

na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie 

Organizatorzy 

Redakcja czasopisma  „Anuario Latinoamericano Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales” 
Zakład Stosunków Międzynarodowych - Wydział Politologii UMCS 
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 

Wydarzenie jest organizowane z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” i odbywa się w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS.

    Aktualności