Drzwi Otwarte Wydziału Filologicznego – promocja Portugalistyki

24 marca 2023 r. wykładowcy z Katedry Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry wzięli udział w Drzwiach Otwartych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wykładowcy, będący również współpracownikami Centrum Języka Portugalskiego/Camões, zorganizowali pięć spotkań z uczniami liceów, opowiadając o znaczeniu języka portugalskiego i o portugalskiej kulturze. Opowiedzieli również o możliwościach nauki języka portugalskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na kierunku „Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie” i w Portugalii, w ramach programu Erasmus+. Dziękujemy za liczny udział uczniów i za pomoc naszych studentów.

    2023

    Data dodania
    24 marca 2023