Dr Karolina Valová z Uniwersytetu Karola w Pradze - wykład

.

Na zaproszenie Katedry Portugalistyki im. Luísa Lindleya Cintry oraz Centrum Języka Portugalskiego/Camões dr Karolina Valová z Uniwersytetu Karola w Pradze 18 kwietnia 2023 r. wygłosiła wykład pt. A literatura portuguesa e o mito do Herói:O caso de Lídia Jorge e de alguns outros autores.

 

    2023

    Data dodania
    18 kwietnia 2023