Czytamy poezję portugalską. Przystanek nr 1 - Plac Marii Curie-Skłodowskiej

20 czerwca, studenci III roku Portugalistyki i II roku Lingwistyki Stosowanej (angielski z portugalskim) na Placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie czytali poezję portugalską tłumaczoną na j. polski.

Wszystkich zgromadzonych przywitała prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, gratulując studentom pomysłu i zaangażowania.

Inicjatywa, koordynowana przez dr Justynę Wiśniewską z Katedry Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry, ma na celu propagowanie poezji portugalskiej i jej tłumaczeń na j. polski i będzie kontynuowana cyklicznie w różnych miejscach Lublina.

W wydarzeniu wzięli również udział wykładowcy Katedry Portugalistyki UMCS oraz prof. Henryk Siewierski z Universidade de Brasília – wykładowca, historyk literatury i tłumacz dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski.

Katarzyna Wygnaniec, studentka 1 roku Portugalistyki UMCS, uświetniła wydarzenie wykonując utwory Portas do Sol Neny oraz Nem eu Salvadora Sobrala.

 

 

    2023

    Data dodania
    20 czerwca 2023