„Polska-Brazylia: więzi poetyckie” – wykład prof. Henryka Siewierskiego

20 czerwca w CJP/Camões mieliśmy zaszczyt gościć prof. Henryka Siewierskiego z Universidade de Brasília, który wygłosił wykład pt. "Polska-Brazylia: więzi poetyckie".

Wykład poświęcony był zagadnieniu tłumaczeń poezji brazylijskiej i polskiej, a uczestniczyli w nim studenci Portugalistyki oraz wykładowcy Katedry Portugalistyki im. Luisa Lindleya Cintry UMCS.

Henryk Siewierski - historyk literatury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 70. asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1981-1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, następnie wyjechał do Brazylii. W 1988 r. został profesorem Uniwersytetu Federalnego w Brasilii. W roku 2011 stworzył w ramach tego uniwersytetu Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii, jak również prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z badaniami nad teorią literatury, z literaturą porównawczą, literaturą polską i brazylijską oraz współczesną poezją. Prof. Henryk Siewierski jest autorem wielu książek: Spotkanie narodów, Jak dostałem Brazylię w prezencie, Rozmowy z Agostinho da Silva, Historia literatury polskiej, Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum, Livro do rio máximo do Padre João Daniel, Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie. Jest również autorem tomików poezji: Outra Língua oraz Lago Salgado. Opublikował blisko sto artykułów, esejów, tekstów w specjalistycznych czasopismach literackich i kulturalnych w Brazylii i innych krajach. Jest zasłużonym tłumaczem dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski, m.in.: Brunona Schulza, Stanisława Lema i Czesława Miłosza.

 

    2023

    Data dodania
    20 czerwca 2023